Ще се провеждат ли демократични избори?
Както в другите държави от ЕС?

С акивна регистрация! Без мъртви души във фалшивите избирателни списъци!
С гласуване и по пощата!
Без праг на преференциите и без избираеми места!
Без прибавяне гласовете на неотбелязалите преференции, към преференциите на водачите на листи?

Христо Иванов го обеща преди изборите!
След изборите, ще постави ли въпроса в Парламента?