КАЛЕНДАР на СВЕТА

8-ми април,
1820-та година,

На остров Милос.
В Егейско море.
Открита е статуята Венера Милоска.
Шедьовър е на изкуството в древна Елада!

Но това не са го учили милиционерите Гешев и Борисов в Школата в Симеоново.
Всъщност милиционерската школа в Симеоново
е заграбеният след 9.9.1944г.
за нуждите на „народната власт“ след 9.9.1944г.,
Американски колеж!

Основан още в 1860г., през османско!

Първият в света, извън територията на САЩ!