ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

3-ти април,
1879-та година.

Учредителното събрание избира София
за столица на Княжество България.

През 1879 г. София става столица на България
с 11 694 жители, 2 училища и 10 хан

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР