ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

30-ти март
1870-та година

С ираде, султанът утвърждава временният български съвет от 15 души.
Петима български владици и десет миряни, известни сред българите светски лица.

На временния съвет е заповядано, да изработи проектоустав на учредената от султана
Българска екзархия в Османската империя.

Изработеният от съвета проектоустав е разгледан от български народен съвет.
Окончателно е приет на 14 май 1871г.

Поради неотстъпчивостта на гръкоманската Цариградска патриаршия
и перфидните задкулисни действия на Русия и на граф Игнатиев,
чак на 11 май 1872. султанът и Високата порта слагат край на какафонията.
Българската църква е обявена за независима!

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

На снимката
Участници в Първия църковно-народен събор.

,,Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…