ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

30-ти март,
1922-ра година.

Със заповед на военния министър Константин Томов!
Учреден почетен знак! За спасяване на знаме!
Носи се отдясно на гърди!

Отсечени са само 100 знака!

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…