ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

28-ми март,
1859-та година.

В Цариград започва да излиза вестник България.
Редактор е Драган Цанков.
По-късно е министър-председател на България.

Вестникът ратува за униатството.
Сиреч, за възстановяване на българската православна църква в уния с Рим.
С признание на папата като духовен глава на българите.
При съхранението обаче, но Православието в догми!

Това се постига частично!
Особено в някои области на Македония.
Изискването за уния в Македония е:
Духовниците да са българи!
Учителите да са българи!
В училищата да се преподава на български!
Богослужението да се извършва на черковнославянски!

Вестник България излиза до началото на март 1863-та година.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

На снимката:
Статия във Вестник България.
За създаването на Солунската българска семинария.
16 април 1862 г.

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…