КЪРВАВИЯТ КОМУНИСТИЧЕСКИ КАЛЕНДАР.

27-ми март
1867-ма година.

Отречени са извечните човешки закони:
–Не лъжи!
-Не кради!
-Не убивай!
Отприщени са най-долните и гибелни човешки страсти!

Немският евреин Мордохай Леви „Карл Маркс“ завършва първия том на Капиталът.
Формулира фантасмагоричните му икономическите „закони“.
по които уж се развивало капиталистическото общество.

Така Мордохай „Карл Маркс“ е първият гробокопач на „загниващия капитализъм“.

Работникът продавал работната си сила на капиталиста, срещу някакво възнаграждение.
Разликата между стойността, която той създавал, и заплащането на неговия труд е било принадена стойност.
Капиталистът имал интерес да държи заплащането възможно най-ниско, за да увеличи принадената стойност.
Тази експлоатация обаче все някога щяла да стане непоносима.
Работниците щели да въстанат за да унищожат капитализма.
Това е, грубо казано, съдържанието на „Капиталът“.

След като избиха стотици милиони по света и у нас,
БЕЗ СЪД и ПРИСЪДА!
Комунистическите гробокопачи на „загниващия капитализъм“,
отново „гробокопаят“, но вече като капиталисти-олигарси в Русия, Китай, България.

Но децата на олигарсите, на комунистите Борисов и Нова,
предпочитат да живеят в „загниващият капитализъм“ на Запад, нали!
И това ако не е цинична комунистическа демагогия!

Доказателството за налудничавите бръщолевения на Мордохай е пред очите ви!
Богатите щели да стават все по богати на чужд гръб, а бедните щели да стават все по бедни.
Да но…
Днес всеки има мобилен телефон.
iPhone Apple ни го даде Стив Джобс.
Изоставено дете на арабски емигрант.
С още незавършено образование Стив Джобс основава Apple.
В гаража на приемните си родители.
С 10$ в джоба на дънките си.

Но…в САЩ.
В локомотивът на съвременната цивилизация и икономика на „загниващия капитализъм“.
В свободна пазарна икономика и конкуренция!

А комунистът Лъжльо Борисов продължава да раздава нагласени държавни поръчки.
И България продължава да затъва на дъното на ЕС по всички социални и икономически показатели!
След парлама избори, в гласуване с посткомунистическите „избираеми места“!
И с над милион фалшиви избиратели във фалшивите избирателни списъци!