КАЛЕНДАРЪТ

27-ми март,
1969-та година.

Изстрелян е американският космически апарат Маринър 7.

Маринър 7 и Маринър 6 (изстрелян на 24 февруари 1969 г.)
осъществяват първата двойна мисия до Марс!
За дистанционен анализ на атмосферата и повърхността на планетата!

КАЛЕНДАРЪТ