КАЛЕНДАРЪТ

20-ти март,
1792-ра година.

Законодателното събрание на Франция официално одобрява
използването на гилотината за екзекутиране.

КАЛЕНДАРЪТ

За последен път гилотината е използвана във Франция на 10 септември 1977 г.