„Друг от моите познати бе шоколадовият цар Стефан Тодоров- фабрика „Щастие“,
сега „Малчика“ в Модерно предградие.
Той не беше бет никъде по пътя до Куциян.
Ето каква била работата:случило се,
та един от приемателната група бил негов, майстор, стар комунист.
Вечерта преди 27 декември отишъл при него и му казал:
„Бай Стефане, така и така, тръгвай към касата да си вземеш наличните пари,
защото утре ще бъдеш гол като пушка!“
Двамината като крадци отиват във фабриката,
бай Стефан си прибира в една торба наличните пари и на тръгване целунал бравата на портала,
а старият комунист шепне зад него:
„Разбрах ги аз, тяхната мама, всичко било лъжа!“
Бай Стефан Тодоров бе по-примитивен човек, не можел да прави изводи, като Стефан Тевекелиев,
но пък беше по-жизнен.
-Аз ги излъгах бе, излъгах като истински техен крадец!
И в какво се състояло излъгването: навремето, като забогатял,
Стефан Тодоров построил цял квяртял жилища за своите работници.
И когато всичко било готово, извикал работниците при нотариуса,
за да им раздаде нотариалните актове.
Работниците викали:
„Бай стефане, какво ни резилиш,
знаем се, достатъчно сме благодарни!“
„Аа, не!-отговарял Стефан Тодоров-Времената се менят, днеска едно, утре друго,
да ви дам аз актовете, да ми е спокойна душицата!“
И бай Стефан повтаря:-Измамих ги, мръсниците с мръсници,
представи си Даньо, отиват да заграбят къщите и да изгонят човеците,
а ония като развели актовете, като дигнали бунт,
нааа, тяхната долна вяра,
останаха си къщите на добрите работливи хора!
Измамих ги, измамих ги!
Каквото и да става с мене, ще се помни, че съм направил добро,
едно добро да е,само едно едничко, доста ми е на душага!“
Неговият стар комунист знаел какво го чака в участъка и в ДС-
Секция „Индустриалци и други подобни“ и когато на 27 декември
приключили протоколите по приемането на фабриката,
когато дошли тримата с черните широкополи шапки и черни мушами и повикали
“ за малка справка“ Стефан Тодоров, старият комунист извадил пистолета и казал:
„Аз ще го водя!“
И двамата с чорбаджията трътнали пред тримата с мушамите, от участъка в ДС,
там старият комунист получил съпроводителното писмо и доставил господаря си в Куциян
и казал на Гершанов:“ Ако чуя, че нещо си пипнал тоя човек, идвам и те стрелям!“
От това не стана по-добре на бай Стефан, защото Гершанката го прати в групата на лостаджиите
и аз все чаках да се срупае в някой улей, като Димитър Талев, но слава Богу, не би!
Ей такъв голям измамник, измамил комунистите той, раздал нотариални актове на своите работници!
Горкият велик и благодушен Стефан Тодоров!

Откъс от „Куциян“ на Йордан Вълчев.

ОПГ-ГЕРБ и Борисов са от най-долната утайка на БКП!
Пачките, кюлчетата и наркотикът в спалнята на Лъжльо Борисов,
са само върхът на азберга от престъпленията на престъпника!
Най-голямото му престъпление е фалшифицирането НАЙ-ГОРЕ на изборите!
С над милион фалшиви избиратели „мъртви души“ във фалшивите избирателни списъци!

Но престъпникът Лъжльо Борисов е под закрилата
на престъпната Прокуратура!

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…

КУРАЖ!

На снимката е
шоколадената фабрика „Щастие“ на Стефан Тодоров.