КАЛЕНДАРЪТ

10-ти март,
1934-та година.

B Германия
Националсоциалистът Адолф Хитлер.
С държавен закон с трудовото законодателство от 10 март установява.
40-часова петдневна работна седмица при нормиран трудов ден.
Платен годишен отпуск от 12 до 21 дни за работниците.

КАЛЕНДАРЪТ