КАЛЕНДАРЪТ

8-ми март,
1948-ма година.

Разглежда се делото „Маккол против Министерството на образованието“.

Върховният съд на САЩ постановява.
Религиозните инструкции в училищата противоречат на Конституцията на САЩ.

КАЛЕНДАРЪТ

Конституция на Република България:

Чл. 13. (1) Вероизповеданията са свободни.
(2) Религиозните институции са отделени от държавата.
(4) Религиозните общности и институции, както и верските убеждения не могат да се използват за политически цели.

Наскоро комунистът-атеист Бойко Лъжльов Борисов наруши ал.2 и ал.4 на чл. 13.
Направи си Пи Ар с поповете в манастирите.