КАЛЕНДАРЪТ

7-ми март,
321-ва година.

Император Константин I-ви Велики издава декрет.
Денят на Sol Invictus (неделя) е ден за почивка в Империята.

КАЛЕНДАРЪТ