Бойко Лъжльов Борисов раздавал предизборни бонуси.
Но само за калинките, за поповете и за поп-музикантите!

За другите, нанай!

Класиците, певци, инструменталисти, балетисти и прочее неразбираеми за Бойко Лъжльов същества,
разнасяли славата на родината по света
( за разлика от попа, който е прекалено нашенски, за да бъде канен по световни сцени)
не го интересуват Бойко Лъжльов Борисов.
Какво го интересува какво си мислят в чужбина хората?
На Бойко Лъжльов Борисов му е важно да го обичат тук на селския мегдан.
В малките градове и крайните квартали!
Онези от “жълтопаветници” да ходят да си слушат класиците.
Ако им отвори “заведенията” и на тях .

Хорът на ГЕРБ.
Солист: Бойко Лъжльов Борисов

Изпълнение:

Батальонът се строява
за последен път.
Борисов се уволнява-
гербери реват.