ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

6-ти март,
1938-ма година.

Започват изборите за 24 Обикновено народно събрание в България.
За пръв път жени са с право на глас.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР