4-ти март
1789-та година

В Ню Йорк е открит първият Конгрес на САЩ, който приема Конституцията на СТРАНАТА на СВОБОДАТА .

За първи път в човешката история, в Декларацията е записано:

„Ние считаме тези истини за видни от само себе си,
че всички хора са създадени равни,
че те са дарени от своя Създател с някои неотчуждаеми права,
че сред тези права са живот, свобода и СТРЕМЕЖ към ЩАСТИЕ.“

Днес демократичните САЩ на Тръмп,
имат над 19 пъти по-голям БВП,
от най-голямата по площ кочина,
РСФР на Путин…

Днес САЩ е СТРАНАТА на НЕОГРАНИЧЕНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ
според ИНДИВИДУАЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ на ОТДЕЛНАТА ЛИЧНОСТ.

Днес САМО Apple,
основана от Стив Джобс,
който е дете на арабин-емигрант,
е с пазарната стойност,
по-голяма от БВП,
на най-голямата по площ социалистическа кочина,
РСФР на Путин!

ТАКАВА е ИСТИНАТА в ДОКУМЕНТИТЕ и ЧИСЛАТА