ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

4-ти март,
1881-lа година.

В Щипската махала Ново село.

Роден e Тодор Александров.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР