КАЛЕНДАРЪТ

3-ти март,
1904-та година.

При използване на цилиндъра на Томас Едисън.
Направен е първият звукозапис на политическа реч.
На кайзерът на Германия Вилхелм II-ри.

КАЛЕНДАРЪТ