ИСТИНСКИЯТ КАЛЕНДАР

3-ти март
1924-та година.

Детрониран е Абдул Меджид II-ри.
Сложен е край на 1400-годишния ислямски халифат,
прераснал в Османска империя на три континента.

Върху остатъците на Османска империя
се ражда съвременната република Турция .

Мустафа Кемал Ататюрк встъпва в длъжността на пръв президент на Турция.
И не случайно, още приживе, народът го нарича Ата тюрк/=баща на турците/.

ИСТИНСКИЯТ КАЛЕНДАР

Днес приятелска Турция
е наш надежден съюзник в НАТО.