КАЛЕНДАРЪТ

3-ти март,
1861-ва година.

Александър II-ри премахва с манифест крепостното право в Русия.

КАЛЕНДАРЪТ

След 1917-та година,
комунистите отново закрепостяват всички руснаци!
Не само крепостните мужици!
С т.н. жителство и с т.н трудови книжки!
Селяните са закрепостени в Совхозите!
Гражданите са закрепостени във фабрики, работилници и канцеларии

След 9.9.1944г.
същата крепостническа участ
ще застигне и всички българи!
Ще бъде опустошена България!
Ще се превърне в заграден с телени мрежи социалистически концлагер!