Белене
„Слънчев брят“
Куциан
Ношарево
Богданов дол
Зелен дол
Свети врач
Скравена
…над 100 ТВО-концлагери!

над 186 000 затворници!
Много от тях без присъда!
Някои са въдворявани дори без хвърчаща бележка!

И когато припадаш от умора!
И когато обезумяваш от глад!
И когато си пребит като куче!

Трябва да пееш!

МАРШ на ЛАГЕРИСТИТЕ

Сгрешили пред народа тук дойдохме,
във ТеВеО духа да възродим-
и с устрема на новата епоха
социализъм светъл да строим!

Прелом, прелом в душите и сърцата,
със тоз лозунг създаваме блага
във рудници дълбоко под земята,
в стопанствата сред житните поля.

Със труд корав вината ще изкупим,
с просвета своя дух ще възродим
и като нови граждани ще встъпим
във пътя на народа ни любим.

И кога отново пак свободни,
спечелиме народната любов,
с устрем ще градим страната родна
и ще вървим напред със Димитров!

Между 1944 г. и 1962 г. има приблизително 100 концлагера за принудителен труд в България.
Самата НРБ е оградена с телени мрежи!
Между 1944 г. и 1953 г. около 12 000 мъже и жени минават през тези лагери и допълнителни 5000 между 1956 и 1962 г.

Според изгорелите документи в пожара на Партийния дом!
Общо около 186 000 затворници, мъже и жени минават през тези лагери.
Окончателен брой е трудно да се установи.

Високо в небето
в Борисовата градина, шмайзерът на МОЧА възхвалява убийците!

На снимката:

Сгушеното параклисче
за жертвите на комунизма на площад България.