ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

1-ви март,
1879-та година.

Роден е Александър Стамболийски.
Оранжевият комунист!

1918 г. Стамболийски обявява краткотрайната Радомирска ССР!

Като министър-председател,
Стамболийски се опита да превърне България
в сопаджийска ССР!

Но родолюбивото българско офицерство
предотвратяват това през 1923 г.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР