КАЛЕНДАРЪТ

1-ви март,
2003-та година.

Международният наказателен съд встъпва в длъжност в Хага.

Международният съд е основният съдебен орган на Организацията на обединените нации (ООН).

Учреден е през 1945 година.
С основната цел да разрешава спорове между различни държави.
И да дава тълкувания по правни въпроси,
поставяни пред него от Общото събрание и от Съвета за сигурност на ООН.

Седалището на Международния съд е в Хага.
Нидерландия.

КАЛЕНДАРЪТ