КАЛЕНДАРЪТ

Не в Тюрмата на народите Русия!
А в Страната на Свободата САЩ!

1-ви март,
1872-ра година.

Открит е парк Йелоустоун.
Първият национален парк в света!

КАЛЕНДАРЪТ