ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

1-ви март,
1912-та година.

Създадена е Военната академия „Георги Раковски“.

Военна академия „Г. С. Раковски“
е най-старото военно висше училище в България!

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР