ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

24-ти февруари,
1921-ва година.

С Указ на цар Борис III-ти Миролюбец
се премахва наборната военна служба в Българската армия.
Преминава се към платена доброволческа
служба на войнишкия състав.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

И днес е доброволческа службата на войнишкия състав.
Но полицията е 10 пъти по-многобройна от щата на армията!

За да пазят милиционерите диктаторчето Борисов от народната „любов“!
И пачките и кюлчетата в нощното му шкафче.