ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

23-ти февруари…
1871-ва година…

В Цариград тържествено се открива Българският народен събор.
Той трябва демократично
да разгледа и приеме изработеният проект на устав.
На създадената преди година,
със султански ферман, Българска Екзархия.

Участват 15-те членове на Смесения съвет, начело с петимата владици:
Иларион Макариополски
Панарет Пловдивски
Паисий Пловдивски
Иларион Ловчански
Антим Видински

И 10 светски лица.
Начело с Гаврил Кръстевич,
който е председател на Върховния съд на Османската империя.

Представени са били на събора от 35 пратеници, епархиите
Пловдив
София
Търново
Кюстендил
Силистра
Скопие
Сливен
Враца
Русе
Варна
Шумен
Самоков
Велеш
Ловеч
Пирот
Струмица
Стара Загора
Бургас
Битоля
Воден
Охрид
Видин
Ниш
Враня
Берковица
Одрин
Неврокоп

На 14-ти май Съборът приключва работата си.
Връчва на великият везир Али паша изработения Екзархийски устав.

Али паша няколко пъти е бил министър, посланик и велик везир.
Али паша е председател на танзиматския съвет, един от създателите на Хатихумаюна.
Али паша е с български корени.
Али паша е бил на времето, най-добрият познавач на българския въпрос.
Али паша, през 1869 като велик везир натоварил Гаврил Кръстевич да изработи
проект за ферман за учредяване на Българската екзархия.
Али паша е автор на султанския ферман, с който султан Абдул Азис на 28 февруари 1870 г., създава Българската екзархия.
Али паша е автор на е автор и на проекта за Екзархийски устав.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

Тези, които папагалстват комунистическите измишльотини за българската история са идиоти!

,,Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…