ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

23-ти февруари,
2007-ма година.

Подписана е Спогодба
за избягване на двойното данъчно облагане
между България и САЩ.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

България продължава да бъде
с руска енергийна примка на шията.

Българите продължават да плащат
ежегоден милиарден колониален данък
за енергийното си руско робство.

За три мандата Борисов умишлено
не построи интерконектори
до Румъния и Гърция!