ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

21-ви февруари.
1859-та година.

Възрожденският деец и по-сетнешен български държавник Драган Цанков,
разпраща „Обявление“ до „приятели и съотечественици българи“.

Че Високата порта-правителството на Османската империя му и разрешило,
да издава вестник под директорството на Драган Цанков.

Вестникът ще се нарича „България“.
И „след като се пише за нашите българи и на говорим български език,
той ще обхваща всички български интереси“.

„България“ с подзаглавие Вестник за българските интереси е български обществено-политически вестник.
Излиза 1-3 пъти седмично в Цариград=
Oт 28 март 1859 до 25 март 1863 г.

Вестник „България“ се отпечатва в собствената печатница на Драган Цанков.

В брой 25 е обнародвано прошението на българите от Кукушка епархия до папа Пий IX да бъдат приети
под покровителството на католическата църква и вестникът става орган на униатството.

Вестник „България“ е насочен основно срещу гръцката патриаршия и се бори за българска черковна йерархия.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

Тези, които продължават
да папагалстват комунистическите преувеличения
за „турското робство“
са идиоти!