КАЛЕНДАРЪТ

20-ти февруари,
395-та година.

Открит е първият в историята на християнството женски манастир.
Във Витлеем.

КАЛЕНДАРЪТ