Народ, който не знае историята си е паплач!
Тези,които продължават
да папагалстват комунистическия и руския
прочит на българската история,
са ИДИОТИ!

ВСЕБЪЛГАРСКИЯ КАЛЕНДАР

20-ти октомври.
1873-та година.
Вестник Независимост.
За пръв път отпечатва стехотворетието на Христо Ботев МОЯТА МОЛИТВА.

Христо Ботев написва стихотворението си „Моята молитва“ през 1873 г.
Тогава е едва 26-годишен.

Няма много примери в световната история и литературата,
като тази „молитва“ за правда, чест и достойнство!

„Моята молитва“

О, мой боже, правий боже!
Не ти, що си в небесата,
а ти, що си в мене, боже —
мен в сърцето и в душата…

Не ти, комуто се кланят
калугери и попове
и комуто свещи палят
православните скотове;

не ти, който си направил
от кал мъжът и жената,
а човекът си оставил
роб да бъде на земята;

не ти, който си помазал
царе, папи, патриарси,
а в неволя си зарязал
мойте братя сиромаси;

не ти, който учиш робът
да търпи и да се моли
и храниш го дор до гробът
само със надежди голи;

не ти, боже, на лъжците,

на безчестните тирани,
не ти, идол на глупците,
на човешките душмани!

А ти, боже, на разумът,
защитниче на робите,
на когото щат празнуват
денят скоро народите!

Вдъхни секиму, о, боже!
любов жива за свобода —
да се бори кой как може
с душманите на народа.

Подкрепи и мен ръката,
та кога въстане робът,
в редовете на борбата
да си найда и аз гробът!

Не оставай да изстине
буйно сърце на чужбина,
и гласът ми да премине
тихо като през пустиня!…

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

Народ, който не знае историята си е паплач!
Тези,които продължават
да папагалстват комунистическия и руски
прочит на българската история,
са ИДИОТИ!