КАЛЕНДАРЪТ

19-ти февруари,
356-та година.

Константин Велики заповядва да се затворят
всички езически храмове в Римската империя.

КАЛЕНДАРЪТ

Християнството става казионна религия.