КАЛЕНДАРЪТ

19-ти февруари,
1861-ва година.

в Русия е премахнато крепостничеството.
С манифест на император Александър II.

КАЛЕНДАРЪТ

Всъщност формално е премахнато крепостничеството.
Като е въведено правото на откуп.

След 1917г., с въвеждането на жителството,
болшeвиките отново закрепостяват мужиците в Совхозите!

След 1944г. същата участ застига и българският селянин!
С въвеждането на жителството и изземването на земите им,
селяните са закрепостени в ТКЗС!