ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

19-ти февруари,
2021-ва година.

Почит пред българския национален герой.
В деня след обесването му (1873 г.)

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

„Обесването на Васил Левски“ е последната песен на Ботев.
Създадена е вероятно към края на 1875 г.
Защото не е включена в „Песни и стихотворения“.

Напечатана е в „Календар за 1876 година“.
Под образа на Васил Левски.

О, майко моя, родино мила,

защо тъй жално, тъй милно плачеш?

Гарване, и ти, птицо проклета,

на чий гроб там тъй грозно грачеш ?

Ох, зная, зная, ти плачеш, майко,

затуй, че ти си черна робиня,

затуй, че твоят свещен глас, майко,

е глас без помощ, глас във пустиня.

Плачи! Там близо край град София

стърчи, аз видях, черно бесило,

и твой един син, Българийо,

виси на него със страшна сила.

Гарванът грачи грозно, зловещо,

псета и вълци вият в полята,

старци се молят богу горещо,

жените плачат, пищят децата.

Зимата пее свойта зла песен,

вихрове гонят тръни в полето,

и студ, и мраз, и плач без надежда

навяват на теб скръб на сърцето.