ИСТИНСКИЯТ ВСЕБЪЛГАРСКИ КАЛЕНДАР

17-ти феруари.
1836-та година.

Султанът Махмуд издава ферман.
Позволява се на Добри Желязков да построи, обзаведе и ръководи текстилна фабрика.
Първата в Османската империя на три континента.

Фабриката тъче платове, предимно за армията и чиновниците в Османската империя.
Султанът Махмуд дава големи данъчни и други улеснения на Добри Желязков.

Днес ферманът се съхранява в ориенталския отдел на Народната библиотека в София.

И до днес е запазена сградата на фабриката в покрайнините на Сливен.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

Тези, които папагалстват руският и комунистическият прочит на българската история са идиоти!

На снимката:
Така изглежда днес сградата на текстилната фабрика в Сливен.
Първата в Османската империя на три континента.