ИСТИНСКИЯТ ВСЕБЪЛГАРСКИ КАЛЕНДАР

16-ти февруари,
1898-ма година.

Излиза първият бюлетин на БТА.
Първият бюлетин на БТА е написан с перодръжка и мастило

ИСТИНСКИЯТ ВСЕБЪЛГАРСКИ КАЛЕНДАР

Тези, които продължават да папагалстват
комунистическите измишльотини за българската история,