Особено красиви и богати
са нашите приятели от ЕС!

БВП на човек от населението:
Австрия 44 784 €
Източник: Евростат (Eurostat)

БВП на човек от населението:
Русия 11 289 $ = 9 256 €
Китай 9 771 $ = 8 012 €
Източник: Световната банка

Де факто:Живеещите в Австрия са средно 4,84 пъти по-богати от руснаците!
Де факто:Живеещите в Австрия са средно 5,59 пъти по-богати от китайците!

КОГАТО ЦИФРИТЕ ГОВОРЯТ и БОГОВЕТЕ МЪЛЧАТ!

Нашите приятели австрийците
са щастливи в настоящето си
и уверени в бъдещето си!

На снимката:
Парламентът във Виена