Особено красиви и богати
са нашите приятели от ЕС!

БВП на човек от населението:
ЕС-27_2020 31 164 €
Източник: Евростат (Eurostat)

БВП на човек от населението:
Русия 11 289 $ = 9 256 €
Китай 9 771 $ = 8 012 €
Източник: Световната банка

Де факто:Живеещите в ЕС са средно 3,37 пъти по-богати от руснаците!
Де факто:Живеещите в ЕС са средно 3,89 пъти по-богати от китайците!

На снимката:
Брюксел.
Сърцето и душата на ЕС!