„И така, остават тези трите:
вяра, надежда и любов;
но най-голяма от тях е любовта.“

Коринтяни 13:13