Територия без история, е чужда.
Държава, без песните на всички етноси, е зандан.
Човек, без душа и за другите, е тиран.

Песните на моята страна.
На моята България.

Слушайте и гледайте ги в YouTube

Вино пият 50 юнака,
вино пият в механи широки.
Вино пият, вярна клетва дават.

Кой са закле в жена и дечица.
Кой са закле в братец и сестрица.
Кой са закле във първо си либе.

Ала Марко няма що да кълне,
че са закле във кон и във сабя.

Че са закле Марко
във кон и във сабя,
а дружина вяра му не хваща.

Че кон било кучешка наяда,
сабя било студено желязо.

Натъжи се Марко бре гидия,
че утиди при стара си майка.
И на майка Марко тихом дума
“ Ойта, мале, ойта стара мале. „

“ Що не си ма мале породило
я със братец, я с мила сестрица.

Събрахме са с вярната дружина
кой са закле в жена и дечица,
кой са закле в братец и сестрица.
Аз си нямам, майко що да кълна
че са заклех във кон и във сабя.

А дружина вяра ми не хваща.
Че кон било кучешка наяда.
Сабя било студено желязо.

СЛУШАЙТЕ и ГЛЕДАЙТЕ в YouTube
великолепния Борис Машалов.