ИСТИНСКИЯТ КАЛЕНДАР

11-ти февруари,
1922-ра година.

Открит е инсулина.
От канадецът Фредеринг Грант Бантинг.

За трудовете им върху инсулин,
през 1923 г. на Бантинг и Маклауд е присъдена Нобелова награда за медицина.

ИСТИНСКИЯТ КАЛЕНДАР

През 1978 г. е създаден първият синтетичен инсулин.