„Най-могъщият в света икономически субект, какъвто е ЕС,“

Да, ама не.

Международен валутен фонд (2018)
№ Страна БВП
(милиона USD)


Свят 75 212 696
САЩ 20 494 050
Европейски 18 750 052