ИСТИНСКИЯТ ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

6-ти февруари.
1873-та година.

Австрийският консул в Русе, получава строго мъмрене от австро-унгарското правителство!
За това, че е посъветвал османските власти за по-голяма строгост спряво българите.
По повод гръцко-българското сблъскване заради гръцкия параклис в Русе.

Външният министър на Австро-унгария, Граф Дюла Андраши пише до консула в Русе:
„Нашият интерес изисква, ние да не отблъскваме българите,
докато техните стремежи са насочени към това,
да осигурят своята църковна автономия…“

Провокациите на гръцките фанариоти в Русе продължават много години.
На 24.01.1864г., под натиска на фанариотите, Ариф паша се опитва да наложи за русенски владика Синесий.
Когото русенци не искат и да видят!
Защото не искат да видят за владика грък, а българин!
Упоритите русенци в 1872г. посрещат първият си владика българин, митрополит Григори.

Граф Дюла Андраши е и против тайното споразумение в Райхщад между Русия и Австро-Унгария.
Двете империи се договарят българските земи да се обособят в северна и южна автономни области,
а не както са подписали на посланишката конференция, българските земи да се обособят в Източна и Западна автономни области.
Това тайно споразумение е пранесено в Сан-стефанския договор за примирие между Руската и Османската империи.
Това тайно споразумение е наложено и на Берлинския конгрес,
където фактически на 1 юли 1878г. се учредява Третата Българска държава.

Така и до днес остават в чужбина, исконни български земи в Страджа, Одрин,Солун,Беломорска Тракия, Охридска Македония,
гораните в Албания,Западните покрайнини, Моравия на Кирил и Методий , на Климент Охридски и Ангеларий, Банатските българи,
Северна Добруджа,Малка скития и Онгъла на Аспарух, Казанските българи, в Молдова, в днешната Кабардино-Балкария в РСФР и др.

Тези, които папагалстват комунистическият прочит на българската история са идиоти!
Като идиота, милиционер-премиер, милиардерът от Банкя!

ИСТИНСКИЯТ ВСЕБЪЛГАРСКИ КАЛЕНДАР

ОПГ-ГЕРБ и комунистът Борисов
са от най-долната некадърна и крадлива утайка на БКП!