ИСТИНСКИЯТ ВСЕБЪЛГАРСКИ КАЛЕНДАР

30 януари.
1856-та година.
Османска империя.
Свищов.

Създадено е първото българско читалище.
Читалището „Еленка и Кирил Д. Аврамови“./на снимката/

От Димитър Начович,
Христаки Филчов,
Емануил Васкидович
и Георги Владикин.


Дори читалища са имали „робите“
в администрираните от османците български земи!

ИСТИНСКИЯТ ВСЕБЪЛГАРСКИ КАЛЕНДАР

Тези, които папагалстват комунистическият и руският прочит на българската история,
са идиоти!
Като идиота милиционер-милиардер Бойко Борисов!