ИСТИНСКИЯТ ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

29-ти януари.
1765-та година.

Софроний Врачански завършва в Котел първия препис на История славянобългарска.

Софроний Врачански е дядо на Стефан Богориди.
Стефан Богориди 30г. е най-довереният съветник на Султана.
В домът на Босфора на християнина Стефан Богориди е гостувал мюсюлманинът Султанът.
В двора и със средства на Стефан Богориди е построена Желязната църква-крепост на българщината в Цариград.

Софроний Врачански е прадядо на Алеко Богориди.
Алеко Богориди е последният българин везир/министър/ на железниците и пощите на Османската империя.
Алеко Богориди е назначен от Султана за първият губернатор на Източна Румелия, преди Съединението с Княжество България.

Самата История на Паисий е перфидна апологетика на славянската руска имперска доктрина.
До сега не са открити никакви артефакти,
доказващи съществуването където и да е, на каквито и да са славяни.

И до днес тровят съзнанието на българите в учебници и медии, с история на Паисий.
И до днес тъне в забвение по-ранната и по-истинска история на българите от Петър Богдан, българския католически архиепископ.

ИСТИНСКИЯТ ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

Които папагалстват руският и комунистическият прочит на българската история,
са ИДИОТИ.
Като идиота премиер милиционер милиардeр комунистът Борисов.