Борисов нема да се удави у Перник на сухото.
Ке се удаи на мокрото!

У Перловската рЕка.
Под Моста с Орлите!

Истината га кажувам!

„На който е писано да се удави,
няма да се обеси“