Направи си утринна гимнастика.
Смехът укрепва здравето ти и ти удължава животът…

Кажи за 1 минута 100 пъти „Кангречулейшън“.

Желаeм ти чудесен ден!

КУРАЖ!