ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

23-ти януари,
1904-та година.

Приет е Закон за университета.
Преобразува се Висшето училище в София в Български университет Братя Евлоги и Христо
Георгиеви от Карлово.
Днешният Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР