ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

22-ри януари,
2021-ва година.

Тома Биков в Панорама по БНТ:
Желанието на ГЕРБ е да организира честни избори.

Честни, честни…
И колко да са честни изборите?
А законни ли са изборите?

Отново няма да има видеонаблюдение в СИК.
отново, единствено от държавите в ЕС, няма да има активна регистрация и избирателните списъци ще са с над милион
незаконни мъртви души, което прави самите избори незаконни.
отново ,единствено от държавите в ЕС, няма да има гласуване по пощите.
Отново, поради прагът на преференции, в нарушение на чл.6 от Конституцията на РБ,
депутатите ще се определят не от преференциите на симпатизантите на партиите,
а от това, дали са поставени на избираемо място.
отново на кремълските марионетки, ще бъде гарантиран изборът в българският Парламент,
като им се приписват гласовете на всички неотбелязали преференции, в нарушение на чл.6 от Конституцията на РБ.

Отново „честните избори“ ще са в грубо нарушение на чл.6 от Конституцията на РБ.

Чл.6.
(2) Всички граждани са равни пред закона.
Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии,
основани на
раса,
народност,
етническапринадлежност,
пол,
произход,
религия,
образование,
убеждения,
ПОЛИТИЧЕСКА ПРИНАДЛЕЖНОСТ,
ЛИЧНО и ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ
или ИМУЩЕСТВЕНО СЪСТОЯНИЕ.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР