ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

22-ри януари,
1991-ва година.

Регистрирана е партия Български бизнес блок.
От Жорж Ганчев.

Жорж Ганчев е агент на ДС, секретен сътрудник, във II главно управление, 19 отдел, 2 отделение.

След 10 ноември, Жорж Ганчев 1989 година участва в учредяването на СДС.
През 1990 година, Жорж Ганчев основава партията Български бизнес блок (Бизнесблок, БББ)

Поради недемократичните избори и до днес,
в българският парламент е осигурен диктатът на кремълските защитници.
Чрез прагът на преференциите и най-вече чрез мощният тласък на водачите на листи.
В нарушение на чл.6 от конституцията на РБ,
на водачите на листи се приписват гласовете на всичките, неотбелязали преференции.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

Тези, които папагалстват комунистическият и руският прочит на най-новата българска история,
са ИДИОТИ!